traffic analysis بیونت

اتصال ژن تکلم انسانی به ژنوم موش باعث افزایش هوش این موجود می شود

در یک بررسی نا مانوس برای درک بهتر ارتباطات اجدادی انسان ها و حیوانات، محققان بخشی از ژنوم انسان را که "ژن تکلم انسانی" نام دارد به موش منتقل کردند. نتایج این آزمایش به صورت حیرت انگیزی نشان داد که این موش ها تصمیمات سریعتر و بهتری را نسبت به موش های عادی می گیرند. این آزمایش کلیدی بودن این ژن در تکامل انسان را نشان می دهد.

ژن FOXP2 اولین بار به عنوان عامل اصلی رشد پیچیدگی زبانی در ۱۹۹۰ شناسایی شد و از آن زمان مطالعات متعددی بر روی آن انجام گرفته شد.

بر اساس گزارش New Scientist، مطالعات پیشین مشخص کرده بود که تکامل انسان می تواند به این ژن مرتبط باشد. این یافته با دو جهش کلیدی که باعث تغییر اساسی این ژن در شامپانزه ها می شد به دست آمده بود. پس از آن بیان شد که این ژن می تواند به صورت مستقیم به رشد عمده یاد گیری زبان و توانایی تکلم مرتبط باشد.

در مطالعه ای که اخیرا در مجله PNAS به چاپ رسیده است، موش های آزمایشگاهی که ژن انسانی FOXP2 را حمل می کردند می توانستند دو نوع متفاوت از یک هزار توی پیچیده را با سرعت بیشتری از همنوعان خود یاد بگیرند.

با قرار گیری در دو مدل هزار توی پیچیده و برپایه آموختن خود به خود حیوانات، موش های FOXP2 بسیار زودتر (حدود چهار روز سریعتر) از موش های معمولی به جایزه انتهایی این هزارتوها دست پیدا می کردند. اما به طور تعجب آوری، هنگامی که موش ها تنها در یک نوع هزار تو قرار می گرفتند، تفاوتی بین موش ها وجود نداشت و یادگیری مسیر به این ژن مربوط نمیشد.

نویسنده اول این پژوهش دکتر Ann Graybie می گوید:

" این واقعه بخش مهمی از این واقعیت می باشد که شکل ژنی که به ما اجازه تکلم را می دهد می تواند در انواع خاصی از آموزش موثر باشد. این ژن به ما اجازه انتخاب آگاهانه در برابر عوامل خارجی را می دهد در حالی که ممکن بود در برابر عوامل پیرامونمان به صورت خود به خود عمل کنیم."

محققین همچنین افزایش فعالیت "دوپامین" را در بخشی از مغز که در شکل دهی وقایع نقش دارد و مغز را در زمینه فعالیت آگاهانه تشویق می کند، مشاهده کردند. موش های FOXP2 دارای مغز هایی هستند که این بخش ها را در زمان های گذشته خاموش کرده بودند، ولی این ژن منجر به یادگیری سریعتر و بدون یاد آوری شرایط پیشین در آنها شد.

دکتر Graybie معتقد است این واقعه به مغز کمک می کند تا به صورت فعال یاد گرفته و سپس فعالیت های پیچیده را مانند سخن گفتن، خود به خود انجام دهد.

پس از این آزمایش پرسشی ایجاد می شود که چه اتفاقی خواهد افتاد اگر این ژن را به شامپانزه ها منتقل کنیم؟

به دلیل محدودیت های اخلاقی هیچ وقت این پرسش را پاسخ نخواهیم گفت، چون این ایده به اندازه کافی ترسناک است. پس بهتر است که از ایجاد planet of the apes جلوگیری کنیم!!

منبع: PNAS

  • نویسنده : سامان میلانی زاده
  • تاریخ انتشار : 20-10-14
  1. فاطمه گفت:

    لطفا فایل اصلی مقاله را برام میل کنید ممنون میشم.