traffic analysis بیونت

انتشار کامل توالی یابی ژنوم پیرترین انسان های جهان

دانشمندان موفق به یافتن ژن هایی که به طور معنی داری با طول عمر مرتبط باشند، نشدند.

 

دکتر Hinco Gierman و همکارانش از دانشگاه Stanford در مقاله ای که در ۲۱ آبان در مجله PLOS ONE منتشر شده است به بررسی حدود ۲۰ ژنوم متفاوت از کهن سال ترین افراد جهان پرداخته اند. این محققان موفق به یافتن متغیرهای نادر تغییر دهنده پروتئین که با طول عمر ارتباط معنی داری داشته باشند نشدند.

پیرترین انسان ها یا Supercentenarians افرادی هستند که بیش از ۱۱۰ سال عمر کرده اند. هفتاد و چهار مورد از آنها در جهان شناسایی شده اند که بیست و دو تای آنها در آمریکا زندگی می کنند. نویسندگان این مقاله به توالی یابی کامل ژنوم ۱۷ Supercentenarians پرداختند تا مبنای ژنتیکی در پشت طول عمر زیاد انسان ها را بیابند.

در این حجم نمونه کوچک، محققان در مقایسه با نمونه های کنترل موفق به یافتن واریته های نادر تغییر دهنده پروتئین که با طول عمر ارتباط معنی داری داشته باشند، نشدند. این در حالی است که یکی از این افراد، ناقل تغییری بود که به عنوان عامل ایجاد مشکلات قلبی شناسایی شده است اما این تغییر در این فرد بی تاثیر بود زیرا او بیش از ۱۱۰ سال عمر داشت. نویسندگان این مقاله می افزایند کالج ژنتیک پزشکی آمریکا توصیه کرده که نتایج بررسی بر روی این فرد را به عنوان یک یافته ضمنی گزارش کنند. درست است محققان نتوانستند رابطه ای با طول عمر زیاد پیدا کنند، اما این نویسندگان نتایج توالی یابی این ژنوم ها را منتشر کرده‌اند تا به عنوان منبعی برای مطالعات آتی در زمینه مبنای ژنتیکی طول عمر زیاد به کار روند.

برای مشاهده این نتایج و همچنین جزئیات بیشتر لطفاً به منبع مراجعه فرمایید

منبع: PLOS ONE

  • نویسنده : مهسا خوان یغما
  • تاریخ انتشار : 19-11-14