traffic analysis بیونت

دانشمندان تاریخچه ی تکاملی پروانه ها را ردیابی کردند

شجره ی "پولک بالان"، یافته های شگفت انگیزی در مورد پروانه ها و خویشاوندان نزدیکشان، بیدها را نشان می دهد. در این تحقیق مشخص شد که پروانه ها بیشتر به بیدهای کوچک نزدیک هستند تا بیدهای بزرگ، که این موضوع دانسته های پیشین دانشمندان از  تکامل پروانه ها را بطور کامل تغییر داد. این بررسی همچنین نشان داد که برخی از حشرات که در ابتدا به عنوان بید رده بندی شده بودند، درواقع پروانه هستند و به این ترتیب تعداد گونه های پروانه های موجود افزایش می یابد.

Kawahara Akito نویسنده ی اصلی این مقاله از دانشگاه فلوریدا، اظهار داشت:

"این پروژه با ارائه ی رویکردی تکاملی برای گروه های متنوعی از حشرات، پیشرفتی در تحقیقات تنوع زیستی می باشد که توصیفگر نزدیک به ۱۶۰۰۰۰ گونه از حشرات است. ما اکنون با داشتن یک شجره می توانیم بفهمیم که اکثر گونه های پروانه ها و بیدها چگونه تکامل یافته اند."

با استفاده از روشهای پیشرفته ی تعیین توالی DNA، پژوهشگران ۲۶۹۶ ژن را مورد شناسایی قرار دادند. آنها نمونه های اولیه از ۴۶ گونه را که نماینده ی بسیاری از متنوعترین گونه های پروانه و بید بودند را تهیه کردند. همچنین اطلاعات ۳۳ ترنسکریپتوم جدید (مجموعه ای از مولکولهای RNA) را با اطلاعات ۱۳ ژنوم ترکیب کردند.

دانشمندان از مدتها قبل کشمکش زیادی در ترسیم تاریخچه ی تکاملی پروانه ها داشتند – برای نمونه، مراحل لاروی پروانه ها و بیدها باعث برخی از مشکلات می شد. اما Kawahara و تیم او امیدوار است که نتایج تحقیقاتشان به تعیین جای دقیق گونه ها در شجره ی تکاملیشان کمک کند.

 Breinholt Jesse، دیگر نویسنده ی این مقاله می افزاید:

"ما تعداد کمی فسیل پولک بال مربوط به حدود ۱۵ میلیون سال پیش در اختیار داریم. گام بعدی، تعیین زمان برای این تاریخچه ی تکاملی، از اولین اجدادشان تا به امروز می باشد."

بگفته ی Kawahara، علاوه بر این پژوهش های آینده با استفاده از این درخت تکاملی مشخص خواهد کرد که آیا فعالیت های پروانه ها در طول روز (یک ویژگی مشترک)، بسیار زودتر از آنچه دانشمندان تصور می کردند، تکامل یافته است یا نه (احتمالا به عنوان وسیله ای برای فرار از دست خفاشها و دیگر شکارچیان شبانه).

منبع: Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences

  • نویسنده : بهزاد دماوند
  • تاریخ انتشار : 29-09-14