traffic analysis بیونت

دانشمندان نقاط کور متعددی در DNA یافتند که می تواند سرطان را مخفی کند

بر اساس تحقیقی که شنبه ۲۴ آبان نتایج آن در مجله Cancer Research به چاپ رسیده است دانشمندان مرکز تحقیقات سرطان انگلیس بیش از ۴۰۰ نقطه کور در DNA یافتند که می تواند سرطان را مخفی کرده و منجر به خطاهای ژنی شود. محققان این خطاهای مخفی را در مناطقی یافتند که شناسایی آنها به وسیله تکنولوژی توالی یابی بسیار دشوار می باشد. تکنیکی که این محققان برای شناسایی نقاط ژنتیکی حساس در زمینه سرطان به کار برده اند، بخش مهمی از این تحقیق بوده و منجر به فهم بهتر زیست شناسی سرطان شده است.

این گروه از پژوهشکده تحقیقات سرطان منچستر انگلیس، دو مرکز داده عظیم را که از سلول های سرطانی رشد داده شده در آزمایشگاه به دست آمده بودند مقایسه کردند. آنها تمام ژن های شناخته شده و مشکوک به دخالت در ابتلا به سرطان را بررسی کردند تا مناطق مشکل ساز را شناسایی کنند.

این محققان متوجه شدند که ۴۰۰ نقطه کور در مناطق بسیار تکراری DNA درون ژنها (که باعث دشواری در توالی یابی می شوند) مخفی شده اند. این دشواری در بررسی و توالی یابی ژنها می تواند خطاهایی را که ممکن است در سرطان نقش داشته باشند نادیده بگیرد. نویسنده اول این مقاله دکتر Andrew Hudson از مرکز تحقیقات در دانشگاه منچستر می گوید:

" ژن های دخیل در سرطان مانند یک داستان هستند. در حالی که می توانیم بیشتر این کتاب را با استفاده از تکنولوژی توالی یابی مطالعه کنیم، محدودیت در ابزار به کار رفته به معنی جا انداختن بعضی از صفحات می باشد. اینها ممکن است تنها به عنوان صفحات اضافی پر کننده کتاب باشند اما ممکن است اطلاعات مهمی را نیز در خود مخفی کرده باشند که به بالا بردن دانش ما نسبت به سرطان کمک می کنند."

مدیر اطلاعات علمی این مرکز تحقیقات، Nell Barrie می گوید:

" ما در نقطه ای بی نظیر در زمینه تحقیقات سرطان قرار گرفته ایم و با پیشرفت تحقیقات، هرچه بیشتر از رازهای سرطان پرده برمی داریم. در مرکز این فرآیند، درک بهتر ما در زمینه چگونگی ابتلا به بیماری با تغییرات ژنتیکی قرار می گیرد. با کند و کاو عمیق تر منشا ژنتیکی سرطان، می توانیم مسیرهایی که از طریق آن بیماری شروع شده و پیشرفت می کند را شناسایی کنیم.  با این کار می توانیم بیماری را ریشه یابی کرده و امید به زندگی را به بیماران بیشتری هدیه کنیم."

برای مطالعه بیشتر به منبع مراجعه فرمایید

منبع: Cancer Research

  • نویسنده : سامان میلانی زاده
  • تاریخ انتشار : 16-11-14