traffic analysis بیونت

دانشمندان پرده از راز شکل گیری RNA حلقوی برداشتند

دانشمندان در حال یافتن مکانیسم  شکلگیری "RNA حلقوی" هستند، آنها ادعا می کنند که ارتباطی بین بیماری عضله تحلیل رونده (Degenerative muscle) و این نوع از مولکول وجود دارد. نتایج این تحقیقات می تواند به درمان نهایی بیماری عضله تحلیل رونده (Degenerative muscle) و بیماری های تحلیل رونده بافت مغزی کمک شایانی نماید.

اطلاعات ژنتیکی ما در درون مولکول  DNA ذخیره می گردد، رشته های کوچک تشکیل شده از اسید نوکلئیک که در نهایت دستورالعمل های لازم برای عملکرد صحیح بدن ما را فراهم می کند. هنگام بیان این اطلاعات ژنتیکی، DNA به مولکول های RNA  رونویسی می شود و در نهایت محصول نهائی به پروتئین ترجمه می گردد که این پروتئینها مولکولهای عملکردی در داخل سلول هستند و وظیفه اصلی انجام اعمال مختلف در سلول را بر عهده دارند.

چندین سال قبل، دانشمندان نوع جدیدی از مولکول RNA را کشف کردند. بر خلاف تمام RNA های شناخته شده دیگر، این نوع مولکول RNA، حلقوی بود و به همین علت RNA حلقوی (circular RNA) نامیده شد. اگرچه میزان مولکول های circRNA بسیار زیاد است، اما با این وجود اطلاعات کمی در مورد فرایند تولید آنها وجود دارد. به علاوه اطلاعات بسیار کمتری در مورد نقش آنها در سیستم بیولوژی انسانی یافت شده و در نهایت تا به حال هیچ ارتباطی میان این نوع از RNA های شگفت انگیز و بیماریها مشاهده نگردیده است. اخیرا در مطالعه ای که با همکاری آزمایشگاه دکتر Sebastian Kadener و آزمایشگاه پروفسور Nikolaus Rajewsky در موسسه  Max Dellbruck در برلین صورت گرفت که نتایج آن در مجله علمی  Molecular Cellمنتشر شده است، مکانیسم تولید circRNAs مشخص گردید. Kadener و همکارانش دریافتند که circRNAs نه تنها با RNA های طبیعی داخل بدن برای تولید در رقابت است، بلکه خود بدن نیز به ازای تولید RNA حلقوی، RNA های طبیعی دیگر را به خطر می اندازد.  در نتیجه فرایند تولید circRNAs به ازای نابودی دیگر RNA ها، تاثیر فراوانی بر نحوه بیان ژن های سلول خواهد داشت که در نهایت این امر بر روی تکامل و عملکرد بدن موجود زنده اثر می گذارد. محققان همچنین اذعان داشتند که تولید مولکول های RNA حلقوی در مغز و در ژنهائی که فعالیت عملکردی بسیار مهمی دارند بسیار زیاد می باشد. لذا این امر نشان از عملکرد مهم این ژن در بافت مغز و احتمالا ارتباط آن با بیماریهای مغزی دارد.

از سوی دیگر دکتر Kadener و همکارانش پروتئینی با نام "muscleblind" را به عنوان یک پروتئین در سنتز circRNA شناسائی نمودند و نشان دادند که این پروتئین نقش موثری در فرایند تنظیم  و افزایش میزان تولید زیر مجموعه ای از RNA حلقوی دارد. لازم به ذکر است که نقص در عملکرد پروتئین "muscleblind" باعث بروز نوع شدیدی از بیماری تحلیل رونده با نام "myotonic dystrophy" می گردد که از علائم آن به عدم رشد عضلات و ضعف عمومی می توان اشاره کرد. در واقع این شکل از دیستروفی عضلانی رایج ترین نوع از این بیماری است که از دوران بزرگسالی در فرد آغاز می گردد. با در نظر گرفتن همه موارد اشاره شده و نقش مهم muscleblind در تنظیم circRNAs و همچنین فراوانی این مولکول در مغز، می توان نتیجه گرفت که circRNAs ممکن است در روند ایجاد ""myotonic dystrophy نقش داشته باشد.

به گفته دکتر Kadener:

"این پژوهش از جنبه های گوناگونی اهمیت بسیار دارد. پی بردن به چگونگی تولید circRNAs می تواند نقش موثری در پیشبرد و افزایش درک ما از زیست شناسی مولکولی داشته باشد. به علاوه این امر ممکن است به درک صحیح و همچنین به روند درمان بیماریهای تحلیل رونده ""Degenerative در ماهیچه و بافت مغز کمک شایانی کند."

منبع: Molecular Cell

  • نویسنده : سامان میلانی زاده
  • تاریخ انتشار : 04-11-14
  1. پدرام گفت:

    خوشمان آمد