traffic analysis بیونت

دانشمندان پروتئینی را یافته اند که رشد سرطان را مهار می‌کند

محققان پروتئینی را یافته اند که فعالیت پروتئینی را که موجب رشد سرطان می‌شود، مهار می‌کند

محققان مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه Colorado بیان داشته اند که یک پروتئین به نام Ral با رشد و گسترش سرطان های پانکراس، پروستات، ریه، روده بزرگ و مثانه مرتبط است. نتیجه این تحقیق در مجله Nature به چاپ رسیده است.

پروفسور Dan Theodorescu می‌گوید:

" هنگامی‌که می‌خواهید از گاز گرفته شدن به وسیله یک تمساح جلوگیری کنید می‌توانید دهان آن را ببندید. البته ما راه دیگری پیدا کرده ایم. در واقع ما چوبی را در دهان تمساح قرار دادیم تا آن را باز نگاه داریم."

محققان شروع به بررسی عواملی کردند که باعث می‌شود پروتئین غیرفعال Ral به صورت فعال تبدیل شود. آنها متوجه شدند که پروتئین Ral غیرفعال دارای حفره ای می‌باشد که در هنگام فعالیت ناپدید می‌شود. این گروه به دنبال مولکولی گشتند تا بتواند این دهانه را باز نگاه دارد.

آنها حدود ۵۰۰۰۰۰ ترکیب پروتئینی که پتانسیل قرار گیری در حفره را داشتند مورد بررسی قرار دادند. پس از بررسی اولیه، این لیست به ۸۸ پروتئین کاهش یافت. این مطالعه برای شناسایی تنها یک ترکیب اصلی که قابلیت مهار Ral را داشته باشد بر روی سلول های سرطانی انسانی متمرکز شد. در نهایت محققان تعدادی مولکول یافتند که می‌توانستند فعلیت Ral را در سرطان ریه کاهش دهند.

یکی از ترکیبات به نام RBC8 بهترین بازده را در غیر فعال کردن پروتئین در زمان متاستاز داشت. این گروه سپس تحقیقات خود را تکمیل کرده و مشتقاتی از RBC8 تولید کردند. در نهایت یکی از این مشتقات به نام BQU57 نسبت به پروتئین اولیه خاصیت مهار کنندگی بیشتری از خود نشان داد.

پروفسور Theodorescuابراز داشت:

" ما هنوز نیازمند بهینه کردن این ترکیبات و سپس تشخیص سمیت زایی آنها در گونه های مختلف جانوری هستیم و پیش از رسیدن به مرحله بالینی، باید بهترین مسیر انتقال این دارو را ( مثلا دهانی یا وریدی) شناسایی کنیم. از طرف دیگر این تحقیق به عنوان اولین قدم مهم در زمینه ایجاد عوامل درمانی وابسته به Ral می‌باشد. این ایده برای هدف قرار دادن پروتئین هایی که با فعال شدن از بین می‌روند و آنهایی که از بین رفتنشان برای فعالیت لازم است، می‌تواند برای کشف داروهایی علیه دیگر پروتئین های بیماری زای انسانی به کار رود."

منبع: Nature

  • نویسنده : سامان میلانی زاده
  • تاریخ انتشار : 27-11-14