traffic analysis بیونت

منشا کروموزوم های بزرگ

Neochromosome (سبز) ها که در بعضی از انواع سلول های سرطانی یافت می شوند می توانند تا بیش از سه برابر کروموزوم های طبیعی (بنفش) باشند.

محققان موفق به بازسازی ساختار کروموزوم های عظیمی شدند که در بعضی از سرطان ها دخالت دارند. بیش از یک قرن پیش دانشمندان به نقص هایی در کاریوتایپ بعضی از سرطان های بافت نرم پی برده بودند. این کروموزوم های بزرگ، امروزه به نام نئوکروموزوم (neochromosome) شناخته می شوند.

در مقاله ای که در ۱۹ آبان در مجله Cancer Cell به چاپ رسیده است گروهی از محققان استرالیایی منشا نئوکروموزوم ها را شناسایی کرده و مکانیسم هایی را که می توانند به عنوان درمانی برای مهار ایجاد نئوکروموزوم ها باشند، مشخص کردند.

با استفاده از توالی یابی نسل جدید (NGS) و مدل سازی ریاضی برای بررسی ایجاد نئوکروموزوم ها، دکتر David Thomas از پژوهشکده Garvan سیدنی و همکارانش دریافتند که این فرآیند با تکه تکه شدن و بازآرایی کروموزوم ۱۲ شروع شده و با چرخه شکست و اتصالاتی دنبال می شود که منجر به تکثیر اونکوژن ها می شود. نئوکروموزوم ها اغلب حاوی صدها کپی از ژنهای MDM2 و CDK4 می باشند که در تنظیم چرخه سلولی نقش دارند.

نئوکروموزوم ها که می توانند تا ۷۰۰ میلیون جفت باز (سه برابر طول طویل ترین کروموزوم) طول داشته باشند همچنین دارای بخش هایی از تمام کروموزوم های سلولی خصوصا در تلومرهای خود می باشند که در مراحل بعدی در طول کروموزوم کشیده می شوند. دکتر Thomas در این زمینه اظهار داشت:

" این سرطان ها فرآیند طبیعی همانند سازی را به شیوه مبتکرانه ای افزایش داده و هیولایی را ایجاد می کنند که می تواند به صورت انتخابی ژنهایی را که برای رشد و بقا نیاز دارد تکثیر کند. در بعضی رده های سلول های سرطان چربی (liposarcoma)، از هر کروموزوم درون سلول بخشی از DNA در نئوکروموزوم به همراه ۶۰ تا ۱۰۰ کپی از انکوژن های کلیدی یافت می شود. تومور های بیماران نیز بازآرایی ژنی مشابهی را نشان می دهد."

دکتر Joshua Waterfall در زمینه این تحقیق می گوید:

"داستان ادامه دار زندگی در واقع مجموعه دنباله داری از فاجعه های پشت سر هم است."

منبع: Cancer Cell

  • نویسنده : سامان میلانی زاده
  • تاریخ انتشار : 22-11-14