traffic analysis بیونت

نهنگ قطبی قادر است ۲۰۰ سال عمر کند: آیا با بررسی ژن‌ها می‌توانیم علت آن را دریابیم؟

https://bionet.ir، بیونت، bionet، توالی یابی DNA نهنگ قطبی

نهنگ قطبی قادر است ۲۰۰ سال به حیات خود ادامه دهد بدون آنکه نشانی از بیماری‌های ناشی از افزایش سن در آن بروز کند، این امر نگرشی را درباره نحوه زندگی طولانی و سالم ارائه داده است. محققان در حال حاضر گزارشی جدید را ارائه نمودند که در آن ژنوم کامل نهنگ دریایی توالی یابی شده و تفاوت‌های اصلی آن با سایر پستانداران مشخص گردیده است. احتمالاً تغییر در ژن‌های نهنگ قطبی موجب افزایش طول عمر و مقاومت آن در برابر بروز سرطان شده است. تغییر در ژن‌هایی که در تقسیم سلولی، ترمیم DNA، بروز سرطان و افزایش سن نقش دارند.

در ادامه همراه بیونت باشید

در گزارشی که در مجله  Cell Reportارائه شده است محققان ژنوم کامل نهنگ قطبی را تعیین و تفاوت‌های آن را با سایر پستانداران نشان دادند.

نویسنده ارشد این مقاله  João Pedro de Magalhãesاز دانشگاه  Liverpoolمی‌گوید:

«درک ما درباره تفاوت گونه‌ها ازلحاظ طول عمر آنها محدود است، درنتیجه یافته‌های ما کاندیداهای جدیدی از ژن‌ها را برای مطالعات آینده فراهم می‌آورد. به نظر من گونه‌ها بر اساس روش‌های گوناگون تکامل یافته‌اند تا طول عمر آنان افزایش یابد، با کشف اینچنین روش‌هایی که در نهنگ قطبی وجود دارد می‌توانیم این یافته‌ها را در مورد انسان نیز بکار بریم و با بروز بیماری‌های ناشی از افزایش سن مقابله کنیم. به‌علاوه باید گفت تعداد سلول‌های نهنگ‌های بزرگ هزار بار بیشتر از سلول‌های انسان است اما این امر بروز سرطان را در آنها افزایش نمی‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد مکانیسم‌های طبیعی در بدن نهنگ قطبی وجود دارد که بهتر از سایر موجودات بروز سرطان را سرکوب می‌کند.»

دکتر Magalhãe و تیم تحقیقاتی او در آینده تصمیم دارند موشی را پرورش دهند که ژن‌های نهنگ را در خود دارد، با این امید که بتوانند اهمیت تفاوت ژن را در افزایش طول عمر و مقاومت در برابر بیماری‌ها تعیین کنند.

این محققان همچنین بیان می‌دارند ازآنجایی که ژنوم نهنگ قطبی اولین ژنومی در بین سایر نهنگ‌هاست که توالی آن تعیین شده، پس ممکن است درزمینهٔ سازگاری فیزیولوژیکی که در ارتباط با اندازه این موجود وجود دارد اطلاعاتی را در اختیار ما قرار دهد. برای مثال سلول‌های نهنگ متابولیسمی بسیار پایین‌تر از آن چیزی که در سایر پستانداران مشاهده می‌شود دارند. محققان در بدن این موجود تغییراتی را در یک ژن خاص یافتند که در تنظیم حرارت بدن او نقش دارد UCP1)) این ژن ممکن است با تفاوت‌های متابولیک در سلول‌های نهنگ ارتباط داشته باشد.

در صورت تمایل می‌توانید مقاله کامل این مطلب را به زبان انگلیسی از لینک منبع مشاهده کنید، اگر مقاله رایگان نبود از بخش دانلود رایگان مقالات، مقاله کامل را به صورت PDF دریافت کنید.

منبع: Cell Reports

  • نویسنده : بهزاد دماوند
  • تاریخ انتشار : 25-03-15