traffic analysis بیونت

پرونده ای در مورد شاه ریچارد سوم که بعد از ۵۲۹ سال بسته شد

بازمانده اسکلت ریچارد سوم که در Greyfriars یافت شده است

مطالعات DNA و شجره نامه شناسی، هویت بازمانده ای را که در Leicester بود تایید کرده و حقیقت های جدیدی در مورد ظهور او و خانواده سلطنتی انگلیس (Plantagenet) برملا ساخت.

تحقیقی بین المللی که به وسیله دانشگاه Leicester رهبری شده و نتایج آن در مجله Nature communications به چاپ رسیده است آشکار ساخت:

  • بررسی تمام شواهد هویت شاه ریچارد سوم را با قطعیت ۹۹.۹۹۹ % تایید کرد
  • بررسی DNA میتوکندریایی تطابقی را بین شاه ریچارد سوم و دو نفر از افراد خانواده مادری او در زمان ما به نام های Michael Ibsen و Wendy Duldig نشان داد
  • ارتباط جد پدری این نژاد در یک یا چند نقطه در ارتباط بین ریچارد سوم و خانواده پدری او در زمان Henry Somerset ( پنجمین دوک Beaufort) قطع شده است
  • شاه ریچارد با قطعیت بسیار زیادی حداقل در زمان کودکی خود دارای چشمان آبی و موهای روشن بوده است.
  • نقاشی که بیشترین شباهت را از نظر بررسی های ژنتیکی در مورد رنگ چشم و مو با شاه ریچارد دارد تصویر Arched-Frame در انجمن Antiquaries است.

در تصویر بالا Wendy Duldig هجدهمین و Micheeal Ibsen شانزدهمین خواهرزاده ریچارد سوم حضور دارند

 

یک تیم تحقیقاتی بین المللی به سرپرستی دکتر Turi King از دانشکده ژنتیک دانشگاه Leicester شواهدی یافتند که نشان می داد اسکلتی که در زیر یک پارکینگ در Leicester یافت شده است در حقیقت بقایای شاه ریچارد سوم بوده و در نتیجه آنها احتمالا قدیمی ترین پرونده جنایی تا به امروز را حل کردند.

این گروه از محققان نتایج کار خود را در ۱۲ آذر در مجله Nature communications به چاپ رسانده اند. محققان از خویشاوندان زنده ریچارد سوم نمونه DNA گرفته و چندین نشانگر ژنتیکی از جمله ژنوم کامل میتوکندریایی که از نیای مادری به ارث می رسد و نشانگرهای کروموزوم Y که از نیای پدری به ارث میرسد را از باقی مانده های اسکلت و خویشاوندان زنده مورد بررسی قرار دادند.

بازمانده اسکلت ریچارد سوم که در Greyfriars یافت شده است

 

در حالی که نشانگرهای کروموزوم Y دارای تفاوت بود،  ژنوم میتوکندریایی بین اسکلت و بازماندگان نیای مادری شباهت کامل داشت. این موضوع زیاد غیرقابل پیشبینی نبود زیرا احتمال وجود پدر غیر اصلی در طول نسل ها افزایش می یابد. این مقاله همچنین اولین تحقیق در نوع خود است که در آن  تحلیل های آماری تمام شواهد، به همراه یافته ها انجام شده است تا شک موجود در مورد اسکلت یافت شده در Leicester را بر طرف کرده و تایید کند که این اسکلت مربوط به ریچارد سوم می‌‌باشد.

این محققان همچنین از نشانگرهای ژنتیکی استفاده کرده اند تا رنگ مو و چشم ریچارد سوم را مشخص کنند و آشکار ساختند که او دارای چشمان آبی و موهای روشن بوده و بیشتر شبیه تصویری است که نقاشی قدیمی موجود در Antiquaries در لندن آن را ترسیم کرده است.

این محققان اکنون در پی توالی یابی کامل ژنوم ریچارد سوم هستند تا بتوانند اطلاعات بیشتری در مورد این آخرین پادشاه انگلیسی که در جنگ کشته شده است پیدا کنند. دکتر Turi King مسئول بخش شجره نامه این تحقیق از این دانشگاه می گوید:

" مقاله ما شامل تمام بررسی های ژنتیکی و شجره نامه ای در تعیین هویت باقی مانده های اسکلتی یافت شده در Greyfriars در Leicester بوده و اولین مقاله ای است که تمام استاندارهای لازم در مورد شواهد را برای رسیدن به یک نتیجه گیری مناسب در مورد هویت این اسکلت جمع آوری کرده است. با تحلیل بسیار حفاظت شده، شواهد نشان داد که این اسکلت در واقع بازمانده ای از شاه ریچارد سوم بوده و درنتیجه پرونده ۵۰۰ ساله یک فرد مفقود شده را بسته است."

پروفسور Schurer  در این مورد می افزاید:

" جمع بندی شواهد تایید کرد که این استخوان ها متعلق به ریچارد سوم است. شناسایی موقعیت نسل مادری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ایجاد شکاف در به ارث رسیدن کروموزوم Y اعجاب آور نیست زیرا پدر غیر اصلی یکی از اتفاقات طبیعی در طول نسل ها است."

رئیس بخش فرهنگ و هنر Welcome Trust دکتر Simon Chaplin اظهار داشت:

" دسترسی داشتن به اطلاعات ژنتیکی هر فرد تاریخی خصوصا اینکه این فرد بیش از ۵۰۰ سال پیش پادشاه انگلستان بوده باشد بسیار هیجان انگیز است. اضافه کردن این اطلاعات به موارد پیشین در خصوص ریچارد سوم می تواند دانش ما را در مورد گذشته بسیار بالا برده و می توانیم انتظار اطلاعات ارزشمندی در مورد این پادشاه در سال های آینده داشته باشیم."

منبع: Nature Communications

  • نویسنده : بهزاد دماوند
  • تاریخ انتشار : 08-12-14