traffic analysis بیونت

چرا افزایش سن باعث ناتوانی سلول های بنیادی در ترمیم ماهیچه ها می شود

Dr. Michael Rudnicki, senior scientist at the Ottawa Hospital Research Institute and professor of medicine at the University of Ottawa, found that as muscle stem cells age, their reduced function is a result of a progressive increase in the activation of a specific signalling pathway

با افزایش سن، سلول های بنیادی در بدن ما قابلیت خود را در ترمیم آسیب، حتی آسیب های ساده مانند خراش از دست می دهند. محققان پژوهشکده تحقیقاتی بیمارستان Ottawa و دانشگاه Ottawa کشف کرده اند که چرا این کاهش توان ترمیمی در ماهیچه های اسکلتی ما رخ می دهد. یافته های آنها در مجله Nature Medicine به چاپ رسیده است.

گروهی به سرپرستی پروفسور Michael Rudnicki متوجه شدند که هنگام پیر شدن، به دلیل افزایش فعالیت یک مسیر پیغام رسانی اختصاصی، سلول های بنیادی ماهیچه ای کاهش عملکرد پیدا می کنند. چنین مسیرهایی باعث انتقال اطلاعات از بافت های اطراف به سلول می شوند. مجرم اصلی این فرآیند که به وسیله دکتر Rudnicki و گروهش شناسایی شده است مسیر پیغام رسانی JAK/STAT می باشد.

دکتر Rudnicki که از پیشگامان تحقیق در زمینه سلول های بنیادی ماهیچه ای است می گوید:

" ما دریافتیم هنگامی که از داروهای خاصی برای مهار مسیر JAK/STAT استفاده کردیم، سلول های ماهیچه ای بنیادی در جانوران پیر، همانند سلول های جانوران جوان از خود عملکرد نشان دادند. این مهار کننده ها باعث افزایش توانایی جانوران پیر در ترمیم ماهیچه آسیب دیده و ساخت بافت جدید می شوند."

اتفاقی که در این فرآیند می افتد این است که سلول های ماهیچه ای بنیادی ما برای ثابت نگه داشتن جمعیت خود برنامه ریزی نشده اند. با پیر شدن ما، فعالیت مسیر JAK/STAT افزایش یافته و این روند باعث تغییر چگونگی تقسیم سلول های ماهیچه ای می شود. برای بقا، به جمعیتی از سلول های بنیادی ماهیچه ای که سلول های ماهواره ای نامیده می شوند نیاز است. بخشی از این سلول های ماهواره ای پس از تقسیم به صورت سلول بنیادی باقی می مانند. با افزایش فعالیت مسیر JAK/STAT پس از تقسیم، تعداد کمتری سلول ماهواره ای ایجاد می شود (تقسیم متقارن) و بیشتر سلول ها به سمت ایجاد رشته های ماهیچه ای می روند. این روند باعث کاهش جمعیت این سلول های زایا شده و منجر به کاهش توانایی ترمیم و ساخت مجدد بافت ماهیچه ای می شود.

در حالی که این کشف هنوز در مراحل اولیه خود به سر می برد، گروه دکتر Rudnicki به دنبال یافتن درمان هایی برای بیماری‌های از بین برنده ماهیچه مانند دیستروفی عضلانی هستند. داروهای استفاده شده در این مطالعه به طور معمول در شیمی درمانی مورد استفاده قرار می گیرند، به همین دلیل در حال حاضر دکتر Rudnicki به دنبال مولکول هایی با سمیت کمتر و اثر مشابه است.

منبع: Nature Medicine

  • نویسنده : سامان میلانی زاده
  • تاریخ انتشار : 03-12-14