traffic analysis بیونت

ژنی با دو عملکرد: SIRT6 از بعضی از سرطان ها جلوگیری می کند، اما باعث سرطان پوست هم می شود

مطالعه جدیدی که در مجله Cancer Research چاپ شده است نشان می دهد SIRT6 (پروتئینی که از رشد سرطان‌های کبد و روده جلوگیری میکند) می تواند با فعال کردن آنزیمی باعث پیشرفت سرطان پوست شود. این آنزیم در افزایش التهاب، تکثیر سلولی و بقای سلول های آسیب دیده پوست توسط نور خورشید نقش دارد.

پیش از این نقش محافظتی  SIRT6 شناخته شده بود. SIRT6 عضوی از خانواده " Sirtuin یا Sir2" است. خانواده ای متشکل از ۷ پروتئین که به تنظیم پایداری ژنومی و جلوگیری از بعضی نقص های ژنتیکی وابسته به پیری کمک می کنند. SIRT6 به ترمیم DNA های آسیب دیده که می توانند باعث سرطان بشوند نیز کمک می کند. این تحقیق نشان داد که فعالیت این ژن در بافت های مختلف می تواند بسیار متفاوت باشد.

نویسنده مقاله، دکتر Yu-Ying He میگوید:

"با اینکه SIRT6 در بعضی از انواع سلول ها به عنوان سرکوب کننده رشد تومور (tumor suppressor) عمل می کند، اما در بعضی دیگر، مخصوصا در سلول های پوست به عنوان پیش برنده توسعه سرطان است."

او می افزاید:

"ما در سلول های سرطانی فلسی پوست که بر اثر تابش خورشید آسیب دیده بودند، مقدار بیشتری از پروتئین SIRT6 را نسبت به سلول های پوست سالم محافظت شده از نور خورشید پیدا کردیم. وقتی ما SIRT6 را از سلول های پوست موش حذف کردیم، پیشرفت تومور کاهش پیدا کرد."

برای دانستن اینکه SIRT6 چگونه در به وجود آمدن سرطان پوست کمک می کند، محققان بر اثر آن روی COX-2 متمرکز شدند، آنزیمی که خود مسئول ایجاد التهاب است. COX-2 همچنین در بقاء و تکثیر سلول ها نیز نقش دارد. وقتی محققان بیان ژن SIRT6 را افزایش دادند، COX-2 نیز فراوان تر شد. وقتی از بیان SIRT6 جلوگیری کردند، سطح COX-2 هم کاهش یافت.

آنها همچنین یافتند، قرار گرفتن سلول های پوست در معرض UV-B (جزئی از نور خورشید که باعث سرطان می شود) می تواند عاملی باشد برای افزایش بیان SIRT6. این عمل ساخته شدن COX-2 را درپی دارد، که عاملی برای پیشرفت سرطان پوست است.

 دکتر Yu-Ying He میگوید:

"مطالعه ما نقش مهم  SIRT6 را در آسیب پوست توسط اشعه فرابنفش روشن کرد. این یافته همچنین می تواند دانسته های ما را در زمینه مکانیسم ایجاد سرطان پوست افزایش میدهد. SIRT6 می تواند هدف مفیدی برای پیشگیری از سرطان باشد و ما در حال جستجو برای روشی ایمن و موثر در جلوگیری از آن هستیم."

منبع: Cancer Research

  • نویسنده : بهزاد دماوند
  • تاریخ انتشار : 16-10-14