traffic analysis بیونت

کاربرد متفاوت طب سوزنی در PCR کمی

در هنگام مواجهه با یک داروی شرقی با بیولوژی مولکولی چه چیزی نصیب شما می‌شود؟ در مورد یک‌راه نوین ایزوله کردن mRNA از سلول زنده توسط طب سوزنی چه؟

در ادامه همراه بیونت باشید

این تنها یکی از هزاران پروژه‌ای است که در آزمایشگاه دکتر Karl Hasenstein در دانشگاه لوئیزیانا در حال انجام است.

تحقیق اصلی توسط آزمایشگاه دکتر Hasenstein انجام شد و نتایج در کنفرانس CHI qPCR ارائه شد؛ که ثابت کرد:

سوزن‌های شیشه‌ای پوشیده شده توسط oligodT می‌توانند به طرز موفقیت‌آمیزی mRNA را از سلول‌های زنده استخراج کنند (مثلاً از تخم مگس سرکه) و اجازه اندازه‌گیری کمی توزیع فضایی ژن در داخل سلول یا در یک سلول درحال‌توسعه در طی زمان را می‌دهد.

این تکنیک که استخراج ژنی فاز جامد گفته می‌شود. تکنیکی تمیز، سریع و اختصاصی است.

اگرچه این تکنولوژی، قدرتمند بود اما آن‌ها متوجه شدند که یکسری مشکلات در استفاده از سوزن‌های شیشه‌ای وجود دارد. نوکسوزن‌های شیشه‌ای نمی‌توانند در هر مرتبهبهصورتپایداریاز mRNA پوشیده شوند لذا تغییرات چشمگیریدرهرنمونهگیری دیده می‌شود و درعین‌حال شیشه هم تمایل به کشتن سلول دارد.

راه‌حل: سوزن‌های فولادی طب سوزنی

سوزن‌های فولاد ضدزنگ، به‌طور یکنواختی توسط oligodT پوشیده می‌شوند که اجازه نرمال‌سازی داخلی را در هر بار استفاده می‌دهد و سوزن‌ها هم موجب مرگ سلول نمی‌شوند.

دکتر Hasenstein گفت:

او توانسته است، ۴ بار تخم مگس سرکه را برای استخراج mRNA سوراخ کند درحالی‌که هنوز تخم‌ها، توانایی تبدیل به حشره بالغ را داشته‌اند.

کینتیک اتصال، بسیار تأثیرگذار است. داده‌های ارائه‌شده نشان دادند که در ۶۰ ثانیه، مقدار DNA استخراج‌شده توسط سوزن به اشباع کامل رسیده است.

برای شستنورهاسازی mRNA استخراج‌شده، سوزن‌ها در تیوب PCR دارای ۵ میکرو لیتر بافر و qRT-PCR با کیت one-step قرار می‌گیرند.

ثابت شد نتایج qRT-PCR بسیار حساس هستند و میزان RNA موجود در جنین مگس سرکه، همبستگی بسیار دقیقی با داده‌های موجود در آزمایش ژن‌ها دارد.

تجربیات به‌دست‌آمده از دانه‌های بذر گیاهی و بافت‌های توموری به لحاظ استخراج سریع mRNA بدون تخریب نمونه، موفقیت‌آمیز بودندکه این مزیت اصلی این تکنیک است. نمونه‌های نادر و محدود می‌توانند، بدون آسیب دیدن مورد آزمایش قرار بگیرند. پس می‌تواند برای مطالعاتی که نیاز به آنالیز DNA یا پروتئین دارند، استفاده شود؛ و همچنین هنگامی‌که نیاز است، نمونه‌ها بین محققین زیادی به اشتراک گذاشته شود، این روش یک‌راه کارآمد برای جمع‌آوری حداکثر داده‌ها از یک نمونه است.

کاربردهای دیگر این تکنیک را به‌راحتی می‌توان پیش‌بینی کرد:

می‌توان با فولاد ضد زنگ پوشیده شده توسط STR، بر روی نمونه‌های پزشکی قانونی آزمایش انجام داد تا DNA انسانی را بدون تکنیکهایاستخراج اسید نوکلئیکمعمول از نمونه‌های بسیار کوچک و رقیق استخراج‌کنیم و در پروفایل گذاری STR استفاده کنیم.

سوزن‌های پوشیده شده توسط آنتی‌بادی می‌توانند برای اسکرینینگ سریع ذرات ویروسی موجود در سرم یا خون بیمار استفاده شوند.

احتمال افزایش کشفیات علمی و همچنین پتانسیل تجاری آن‌ها هیچ محدودیتی ندارد.

به‌منظور تحقیقات بیشتر، دکتر Hasenstein گفت:

در آینده هزینه‌های بیشتری برای ساپورت کردن تلاش‌های تحقیقاتی لازم خواهد بود. درنتیجه آن‌ها به دنبال شریک‌های تجاری جهت کمک به توسعه این تکنیک و استفاده در مواردی غیر مگس سرکه می‌شوند.

حساسیت نتایج qPCR که در کنفرانس CHI ارائه شد، نشان داد که این تکنیک ارزش و پتانسیل سرمایه‌گذاری را دارد.

منبع: بیونت

  • نویسنده : پویا مجیدی
  • تاریخ انتشار : 23-01-17
  1. هانیه گفت:

    لینک مقاله کجاست؟