traffic analysis بیونت
cover

بررسی ساختار ملکولی مشخص میکند که چگونه یک پروتئین می تواند پیغام RNA راخوانده و در فعالیت های سلول تغییر ایجاد کند. هر از چند گاهی مجبور می شویم دسته کاغذ های تلنبار شده بر روی میز آشپزخانه را مورد بررسی قرار دهیم. در میان مقادیر زیاد کاغذ های به درد نخور مانند کوپن های […]

بیشتر

آنزیم ها چگونه پیام های سلولی را شناسایی می کنند

دانشمندان موفق به تولید بافت مغز به صورت سه بعدی شدند که می تواند عملکردی همانند مغز موش داشته باشد. این بافت به وسیله محققان مرکز تحقیقات بافت شناسی دانشگاه Tuft شهر Boston تولید شده است. این محققان ادعا کرده اند که این توده سلولی تولید شده می تواند برای دو ماه زنده نگه داشته […]

بیشتر

دانشمندان موفق به تولید مدل سه بعدی بافت مغز شدند