traffic analysis بیونت

شیمی چهار میلیارد ساله در سلول های امروزی

بگفته دانشمندان در دانشگاه East Anglia، بخشهایی از سوپ نخستین که در آن حیات پدید آمده، در سلولهای امروزی ما حفظ شده است.

تحقیقاتی که در نشریه ی Biological Chemistry منتشر شده، نشان می دهد که چگونه سلولها در گیاهان، مخمرها و همچنین به احتمال زیاد در جانوران، هنوز هم واکنشهای دیرینه ای را انجام می دهند که تصور می شود مسئول آغاز حیات در حدود چهار میلیارد سال پیش بوده اند.  

نظریه ی سوپ نخستین بیان می کند که حیات در یک دریاچه یا اقیانوس در نتیجه ی ترکیب فلزات، گازهای موجود در جو و برخی از اشکال انرژی مانند برخورد آذرخش آغاز شده، که باعث ساخته شدن توده های پروتئینی و بعدها به فرگشت گونه ها منجر گردیده است.

تحقیقات جدید نشان می دهد که چگونه میتوکندریها در یک سلول واکنشهای مشابهی را در بدنهای امروزی دنبال می کنند. این واکنش ها دربرگیرنده آهن، گوگرد و الکتروشیمی هستند و هنوز هم برای اعمالی مانند تنفس سلولی در جانوران و فتوسنتز در گیاهان مهم می باشند.

 محقق پیشرو، دکتر Janneke Balk، از دانشکده ی علوم زیستی یو ای ایی و مرکز جان اینز اظهار داشت:

"سلولها بخش های خاصی از فعل و انفعالات شیمیایی خطرناک خود را به قسمتهای خاصی از سلول محدود می کنند. برای مثال پاکتهای کوچکی از سلول  که آنها را میتوکندری می نامیم، با الکتروشیمی و همچنین متابولیسم سمی گوگرد سر و کار دارد. اینها واکنشهایی بسیار کهن هستند که تصور می شود برای آغاز حیات ضروری بوده اند. تحقیقات ما نشان می دهد که یک ترکیب سمی گوگرد توسط یک پروتئین میتوکندریایی ناقل به نقاط دیگر سلول منتقل می شود. ما برای ساختن کاتالیزورهای آهن-گوگرد به گوگرد نیاز داریم، که دوباره یک فرایند شیمیایی بسیار کهن را می توان مشاهده کرد. این تحقیق نشان می دهد که بخشهایی از سوپ نخستین که در آن حیات بوجود آمده، امروزه همچنان در سلولهای ما حفظ شده است و در واقع برای حفظ واکنشهای مهم زیستی تحت کنترل درآمده اند."

این پژوهش در UEA و JIC و با همکاری دکتر Hendrik van Veen در دانشگاه کمبریج انجام شد. بودجه ی این تحقیقات  توسط سازمان تحقیقات بیوتکنولوژی و علوم زیستی (BBSRC)  تامین شده بود.

این تحقیق در نشریه ی Biological Chemistry چاپ شده است و برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به این مقاله که در منبع ذکر شده است مراجعه فرمایید.

 

منبع: Biological Chemistry

  • نویسنده : پرهام وحدانی
  • تاریخ انتشار : 13-10-14