traffic analysis بیونت

عوامل محیطی بیشتر از ژنتیک سیستم ایمنی را تحت تأثیر قرار می‌دهند

https://bionet.ir، بیونت، bionet، اثر ژنتیک بر سیستم ایمنی

چرا شما زمستان امسال به بیماری آنفولانزا دچار شدید اما همکارانتان گرفتار این بیماری نشدند؟ مطالعه‌ای که روی دوقلوها صورت گرفته است بیان می‌دارد ژن‌ها در این باره نقش کمتری از عوامل محیطی در بروز این بیماری دارند؛ که این موضوع شامل سابقه قرار گیری در معرض پاتوژن ها و استفاده از واکسن‌ها هم می‌شود.

در ادامه همراه بیونت باشید

سیستم ایمنی بدن ما سیستمی بسیار پیچیده است. این سیستم از محافظان مختلفی از جنس گلبول‌های سفید و پروتئین‌های ارسال کننده پیام تشکیل شده است که در رگ‌های خونی می‌چرخد و به مهاجمان حمله می‌کنند. سیستم ایمنی بدن هر فرد با دیگری کمی فرق دارد؛ به عبارت دیگر این سیستم ترکیبی منحصر به فرد از هزاران گلبول سفید و پروتئین است؛ اما چیزی که موجب این تفاوت در سیستم ایمنی افراد می‌شود هنوز کاملا مشخص نیست. گرچه دانشمندان می‌دانند سیستم ایمنی می‌تواند با محیط اطراف سازگار شود، اما از طرف دیگر این سیستم توسط ژن‌ها نیز کنترل می‌گردد.

جهت حذف اثرات رقابتی موجود، محققان به رهبری  Mark Davisاز دانشگاه  Stanfordآزمایشی استاندارد را انجام دادند، آنها برروی دو قلوها آزمایش کردند. درباره دوقلوها باید گفت دوقلوهای همسان از لحاظ ژنتیکی تقریباً شبیه به هم هستند، درحالی که در دوقلوهای غیر همسان فقط نیمی از ژن‌های آنان مشابه با یک دیگر است. پس اگر یک خصیصه به صورت ارثی باشد، این خصیصه بین دوقلوهای همسان بیشتر مشابه است تا دوقلوهای غیر همسان، بر این اساس دانشمندان می‌توانند بهتر به بررسی محتوای ژنتیکی آنها بپردازند.

برای این منظور  Davisو همکاران او ۲۱۰ نفر دوقلوی همسان و غیر همسان بین ۸ تا ۸۲ سال را مورد بررسی قرار دادند. آنان از افراد مورد بحث نمونه‌های خون گرفتند و بیش از ۲۰۰ پارامتر را در سیستم ایمنی آنها اندازه گیری کردند. برای مثال آنان ۹۵ نوع سلول سیستم ایمنی و ۵۱ نوع پروتئین را مشخص نمودند. این تحقیق در مجله  Cellارائه شده است.

در سه چهارم نمونه‌های سنجش شده عوامل محیطی، وراثت ژنتیکی را تحت الشعاع قرار داده بود و جالب‌تر اینکه در نیمی از نمونه‌ها هیچ تاثیری از ژنتیک وجود نداشت. علاوه بر این دوقلوهای جوان تر بیشتر شبیه به هم بودند تا دوقلوهای مسن تر، این مدرک نشان می‌دهد دوقلوها با افزایش سن در معرض عوامل محیطی متفاوتی قرار می‌گیرند و سیستم ایمنی آنان در طول زمان دچار تغییر می‌شود.

محققان همچنین به بررسی تأثیر ژنتیک در پاسخ دوقلوهای همسان به واکسن آنفولانزا پرداختند. برخی از این دوقلوها نسبت به واکسن فوق واکنش شدیدتری نشان داده و در بدن آنان آنتی بادی بیشتری تولید شد. اگر این خصیصه وابسته به ژنتیک باشد دوقلوهای همسان باید پاسخ‌های یکسانی به آن بدهند. تنوع پاسخ به این واکسن به دلیل تفاوت در عوامل محیطی پیرامون آنان رخ داده است، ظاهراً این امر در ارتباط با نوع انفولانزایی است که آنان قبلاً با آن رو به شده بودند.

محققان همچنین اثر سایتومگالووایروس (cytomegalovirus) در سیستم ایمنی را هم مورد بررسی قرار دادند. این عامل به صورت نهفته در جمعیت بسیاری وجود دارد و به ندرت موجب بروز علایم می‌شود. نتایج مشخص کرد دوقلوهای همسان نسبت به ابتلا به عفونت‌ها با هم متفاوت هستند، یکی از آنان به عفونت دچار می‌شود و دیگری نه. این دوقلوها نسبت به دوقلوهایی که هر دو دچار عفونت نشده‌اند دارای سیستم ایمنی متفاوت تری هستند. در واقع عفونت سایتومگالووایروس تقریباً ۶۰ درصد پارارمترهای اندازه گیری شده توسط دانشمندان را تحت تأثیر قرار می‌داد. Davis می‌گوید:

«این یک مدرک مهم است که نشان می‌دهد تنوع در ابتلا به عفونت‌ها می‌تواند بر اساس محیط باشد.»

Jean-Laurent Casanova ایمنی شناس از دانشگاه Rockefeller در New York City که در این تحقیق مشارکت نداشت می‌گوید:

«این تحقیق فراتر از تحقیقات قبل عمل کرده است. تحقیق برروی دوقلوها و اندازه‌گیری تعداد بی‌شمار پارامترهای ایمونولوژیکی بسیار مهم است.»

 David Baltimoreزیست‌شناس در موسسه  California Institute of Technologyمی‌گوید:

«در این راستا چیز فوق‌العاده‌ای وجود ندارد، نیازی به بازاندیشی روی فرضیات ما درباره چگونگی عملکرد سیستم ایمنی نیست.»

اما او می‌افزاید:

«خیلی جالب است که متوجه شدیم با افزایش سن سیستم ایمنی بدن ما به صورتی افزاینده منحصربه‌فرد درمی‌آید.»

 

منبع: Cell

  • نویسنده : شقایق درخشانی
  • تاریخ انتشار : 18-02-15