traffic analysis بیونت

ژنوتایپ های متفاوت افراد بر روی اثربخشی واکسن HIV تاثیر گذار است

تقریبا ۴۰ میلیون نفر در جهان به ویروس HIV آلوده هستند و به نوعی با AIDS زندگی میکنند. با وجود تلاش های فراوان، تولید واکسن HIV-1 با مشکلات زیادی همراه است. واکسن آزمایشی HIV که اخیرا مورد آزمایش قرار گرفته، RV144 نام دارد و ترکیبی از دو واکسن می باشد که بعضی از افراد را از عفونت HIV محافظت کرده است. بعضی افراد در این آزمایش آنتی بادی هایی می‌سازند که به ناحیه خاصی از پروتئین پوششی (envelope) ویروس HIV متصل می شود و خطر آلودگی به HIV را کاهش می‌دهد.

مطالعه جدیدی که در مجله Journal of Clinical Investigation به چاپ رسیده است نشان می دهد ژنوتیپ هر فرد با توانایی او برای ایجاد مصونیت نسبت به HIV در واکنش به واکسیناسیون ارتباط دارد. Sue Li و دیگر همکارانش در مرکز تحقیقات سرطان Fred Hutchinson، ژن هایی را که به RV144 کمک می کنند تا آنتی بادی بر علیه ویروس HIV بسازد را توالی یابی کردند. آنها تغییرات تک نوکلئوتیدی در ژنهایی که گیرنده های آنتی بادی را رمز می کنند و برای مصونیت نیز مهم هستند را شناسایی کردند.

نتایج این تحقیق نشان داد، اکثر افراد با جهش هایی خاص در ژن FCGR2C از عفونت HIV پس از واکسیناسیون محافظت می شدند درحالی که دیگر شکل های FCGR2C در مصونیت نقشی نداشتند.

مطالعه این گروه بینش مهمی را در مورد پاسخ های متفاوت افراد در آزمایش واکسن RV144 نسبت به ویروس HIV فراهم کرد.

منبع: Journal of Clinical Investigation

  • نویسنده : بهزاد دماوند
  • تاریخ انتشار : 12-11-14
  1. zahra nejatipoor گفت:

    please add the link of this article. thanks